Digitale weidegang antenne

 

 

 

 

Algemeen

Bij een moderne bedrijfsvoering in de melkveehouderij horen nieuwe beweidingsvormen. Koppels weiden op verschillende dagdelen of vrij koeverkeer bij robotmelken bijvoorbeeld. De huidige manier van borgen van weidegang past daar niet altijd goed bij. Daarom wordt er gekeken naar de opties van digitale borging.

 

 

Het is mogelijk om met digitale meetsystemen te meten hoeveel tijd individuele koeien in de wei doorbrengen. Dit systeem werkt bijvoorbeeld met ‘’inklokken en uitklokken’’: voor iedere koe houdt het systeem automatisch bij wanneer ze naar buiten gaat en weer binnen komt en berekent daarmee de individuele weidetijd voor de koe voor die dag. Het meten aan weidegang past in de trend rond data-ontwikkeling die in de melkveehouderij een grote vlucht neemt. Het beschikbaar maken van gegevens over weidegang kan ook waardevolle managementinformatie voor de melkveehouder opleveren; bijvoorbeeld wanneer en hoe lang welke koeien weiden. Met deze informatie krijgt de melkveehouder meer grip op de beweiding.

 

 

 

Werking

Het systeem van GEA registreert weidegang door middel van een weideselectie of doorloopantenne bij de in en uitgang van de stal. De koeien worden herkend aan een ‘’responder’’ die om de hals of voorpoot is bevestigd. De tijd die de koe buiten verblijft wordt geregistreerd

 

 

 

 

 

Software GEA beweidingregistratie:

 

  • Dagelijks worden de “Events” welke betrekking hebben tot weide berekend en geëxporteerd naar een beveiligde database (SQL genoemd)

 

 

  • Een menu geeft de weidedata weer uit de SQL database, in Grafieken etc…

 

 

  • Dagelijks wordt er een backup van de tool gemaakt, en geüpload naar een Online Server

 

 

  • Dagelijks wordt er een “Standaard” bestand (met weidedata, aantal koeien etc…) verzonden naar de “DZK”. Hiermee wordt op melkweb de aantal weideuren weergeven.

 

 

 

 

Opstelling beweidingsbox

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voordeel

Wanneer iedere melkgevende koe minimaal 120 dagen per jaar minimaal 6 uur in de weide loopt, en de veehouder kan dit aantonen, dan heeft de veehouder recht op een weidepremie.

Met de digitale meetsystemen hebben melkveehouders bewijs dat ze weidegang toepassen. Dat neemt bij veehouders met een automatisch melksysteem, met het weiden van verschillende koppels of andere bijzondere vormen van weidegang, de discussie rondom weidegang weg. Bovendien is de weidegang geborgd en dat is weer belangrijk voor de afnemers van weidemelkzuivel.

 

 

Opbrengst per kilogram in centen

Weidegang

 

“In hun normale bedrijfsvoering gedurende minimaal zes uur per dag en ten minste 120 dagen per jaar

 

alle daarvoor in aanmerking komende melkgevende koeien op een weide …

 

… met voldoende grasaanbod laten grazen, zodat de dieren voortdurend hun natuurlijk graasgedrag kunnen uitoefenen.“

 

Eisen

 

Klanten met een GEA melkinstalatie:

 

  • GEA beweidingsregistratie tool dient geïnstalleerd te worden op de HMPC .Werkt niet op de IPC

 

  • Selecties / antennes t.b.v. weiden dienen aangesloten te worden op de HMPC van de veehouder

 

  • HMPC dient aan de PC aanbevelingen voor DairyPlan volgens TI1460 te voldoen.

 

  • DairyPlan module P-C is nodig

 

 

Overzicht op het scherm van de pc.

 

 

 

 

 

Meer info? Neem contact met ons op

 

Top - Home

 

© Bosma Melktechniek bv 2017